Web Sitesi ve Mobil Aplikasyon Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu Kimliği : TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.
Yazışma Adresi : TOBB İkiz Kuleler, Eskişehir Yolu 9. Km No:252 D Kule Kat:23, 06530 Bilkent/ ANKARA
E-posta : kvkk@tobbund.com.tr

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu aydınlatma metni https://www.ncts.com.tr/ adresini (“Site”) ve Mobil Aplikasyonumuzu (“Uygulama”) ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini ve Sitede/Uygulamada yayınlanan acente listelerimizdeki ilgili kişi irtibat kişilerinin kişisel verilerini konu edinmektedir. Adreslerde bulunan çerez verileriyle ilgili olarak ayrıca Çerez Bildirimini inceleyebilirsiniz. Bu adresler üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte yazılım geliştirme ve veri barındırma konusunda destek aldığımız alt yükleniciler gerekli güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak bizimle eş zamanlı verilerinizi işleyebilirler. Ayrıca ilgili kişilerin verileri faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-sitesi ara yüzüne yüklenmektedir. Verileriniz “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebiyle işlenir. Sitemizi/Uygulamamızı kullanabilmek için zorunlu (temel) çerezler dışındaki çerezlerin kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcınızı işlenmesini istemediğiniz çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bu ihtimalde Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

İlgili Kişinin Kanunun 11 inci Maddesinde Sayılan Hakları

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ilgili kişiler,

Yukarıda sıralanan haklara yönelik başvurularınızı https://www.ncts.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimiz’e iletebilirsiniz. İlgili kişi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,