Gönder
Gönder
1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu Portal (web sitesi)’ı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Portal'ı kullanmaktan vazgeçiniz. Portal sahibi bu portalda yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Portal'ı, Portal'ı kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Portal'ın sahibi TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No 252 C Kule Kat 27 Ankara adresinde ikamet eden TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. (bundan böyle kısaca “TOBB UND” olarak anılacaktır)'dir. Portal'da sunulan hizmetler TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu Portal'da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde Portal'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları TOBB UND dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Portal'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. TOBB UND tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, Portal hizmetlerinden yararlanan ve Portal'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu sözleşme 11/02/2018 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; Portalı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konulmuştur. İşbu sözleşme ayrıca, TOBB UND hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek yararlanacak olan müşterilerle yapılmış ve/veya yapılacak olan TOBB UND Ortak Transit Sistemi Sözleşmesi sözleşmesinin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. PORTAL: TOBB UND tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. LİNK : Portal üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden TOBB UND Portalına, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.3. İÇERİK : Portalda yayınlanan veya erişimi mümkün olan ana müşteriya ait her türlü Kamu ve/veya Özel Sektör Kuruluşları tarafından üretilmiş olan bilgi, elektronik belge, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.4. TOBB UND ORTAK TRANSİT SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ: TOBB UND’nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan tüzel kişilerle TOBB UND arasında imzalanan sözleşme.

2.5. MÜŞTERİ : TOBB UND ile TOBB UND Ortak Transit Sistemi Sözleşmesi akdeden ve bu sözleşme hükümleri uyarınca TOBB UND'nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden belirli bir bedel karşılığı yararlanan portala kayıtlı ve erişebilen müşteriler.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. TOBB UND, Portal üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. Portal bünyesinde ücretli olarak sunulacak servislerden yararlanabilmek için, Müşterinin TOBB UND tarafından belirlenecek koşulları taşıması gereklidir. TOBB UND, bu gerekliliği tek taraflı olarak değiştirebilir.

3.3. TOBB UND 'nin PORTAL üzerinden belirli bir ücret karşılığı verdiği ve/veya vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmak üzere; Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından anlaşma imzalanmış olan Kamu ve/veya Özel Sektör Kuruluşları tarafından üretilmiş bilgi ve elektronik belgelerin kendilerine ait olanlarını izleyebileceği, Üretilmiş olan bilgileri kendi yönetim panellerinde kendi rızaları ile belirlediği ve seçtiği iş ortakları ile manuel ve otomatik paylaşabileceği, Kendisine ve/veya partnerlerine ait bilgileri TOBB UND tarafından belirlenen bir hacimde saklayabileceği, Kendisine ve/veya partnerlerine ait bilgileri TOBB UND tarafından belirlenen bir hacimde listeleyeceği ve raporlayabileceği, Uyumlu Yazılımlar kullanılması halinde Portaldaki bilgileri kendi yazılımlarına aktarabileceği servislerdir.3.4. TOBB UND'nin, 3.3. maddesinde belirli bir bedel karşılığı sunduğu veya sunmayı taahhüt ettiği hizmetleri bedelsiz olarak kullandırma, bu hizmetleri değiştirme ve/veya kaldırma, yenilerini ekleme hakkı saklıdır. TOBB UND bu hakkını, TOBB UND Ortak Transit Sistemi Sözleşmesi akdettiği tarafın e-mail adresine veya Portal üzerinden umuma yapılmış bir bildirimle kullanabilir. 3.3. maddesinde açıklanan hizmetlerin sunulması ve bu hizmetlerin devamının sağlanması konusunda çıkacak ihtilaflarda veya taleplerde TOBB UND 'nin sorumluluğuna gidilmesi, ancak TOBB UND'nin kötü niyetli olduğunun ispatı halinde mümkündür. İspat yükü, TOBB UND'nin kötü niyetli olduğunu iddia eden tarafa aittir. Kötü niyetin ispatı, ancak HUMK tarafından yazılı delil olarak kabul edilen belgelerle gerçekleştirilebilir. TOBB UND'nin kötü niyetinin ispatı halinde sorumlu olacağı miktar, bir yıllık ödenen bedel ile sınırlıdır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1 TOBB UND, Portal dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2 TOBB UND'in sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Müşterilerin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her müşteri, TOBB UND ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan müşteriye ve TOBBUND’ye ait her türlü Kamu ve/veya Özel Sektör Kuruluşları tarafından üretilmiş olan bilgi, elektronik belge, yazınsal ve işitsel imgeler, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TOBB UND ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3 Portal dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TOBB UND'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TOBB UND çalışanlarının ve yöneticilerinin, TOBB UND yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TOBB UND, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4 Müşteriler, Portal, diğer müşteriler ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklarıdır. Müşterilerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TOBB UND'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5 Müşteriler ve TOBB UND hizmetlerinden TOBB UND Ortak Transit Sistemi Sözleşmesi ile ücretli olarak yararlanan kişiler, UNDnet Portalı dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. TOBB UND, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üretilen bilgilerin, Müşteriler tarafından TOBB UND'ye iletilen veya Portal üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. TOBB UND, Portal dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kayıtlı müşterilerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri kayıtlı müşteriler da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TOBB UND, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Müşteriler, TOBB UND'nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. TOBB UND tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde TOBB UND tarafından yapabilir. TOBB UND tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, müşteriler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen müşterilere aittir.

4.7. Portal üzerinden, TOBB UND'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup web sitesinin örgütü veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portal veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TOBB UND'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.8. TOBB UND'nin hizmet sözleşmesi akdettiği tarafların, TOBB UND tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme giriş araçlarının (müşteri ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen müşterilerin sorumluluğundadır. Müşterilerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm kusurlarından dolayı müşterilerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı TOBB UND'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. TOBB UND, Portal' da yer alan müşteri bilgilerini, müşteri güvenliği ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ancak bu bilgiler; kayıtlı müşteri veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, faaliyet alanı, IP adresi, Portal' ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgilerle sınırlıdır.

4.10. Müşteriler, TOBB UND'nin onayı olmadan iş bu sözleşmeyi veya bu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini herhangi birini üçüncü bir kişiye devredemez.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak müşteriler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portalın (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları TOBB UND’ye aittir.. Müşteriler, TOBB UND hizmetlerini, TOBB UND bilgilerini ve TOBB UND'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TOBB UND'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme dahilinde TOBB UND telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TOBB UND, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu sözleşmeyi herhangi bir zamanda Portal'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu sözleşme, müşterinin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TOBB UND işbu anlaşma, gizlilik politikası ve hizmet temini sözleşmelerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TOBB UND açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TOBB UND'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TOBB UND'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu sözleşme TOBB UND tarafından Portal içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Müşteriler, işbu sözleşme hükümlerini Portalı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TOBB UND, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve Portal üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
1. TERMS OF USE

1.1. To use this Portal (website), please read the following written conditions. If you do not accept these conditions, stop using the Portal. The Portal owner reserves the right to change the the information, forms, content, Portal, and Portal usage conditions, that is or will be included in this Portal at any time.

1.2. The owner of this Portal is TOBB UND Logistics Investment Inc., resident at TOBB İkiz Kuleler Eskişehir Yolu 9. Km No 252 C Kule Kat 27 Ankara (will be referred to hereafter as "TOBB UND"). Services offered at Portal, are supplied by TOBB UND Logistics Investment Inc.

1.3. Those who use the services offered at this Portal free of charge or by paying a certain price or any natural or legal entity who has access to the Portal in any way, are deemed to have accepted the following terms of use. The TOBB UND may amend the terms set out in this contract at any time. These changes will be published periodically on the Portal and will be valid on the date of publication. Any natural or legal person who benefits from the portal services and has access to the Portal, is deemed to have accepted in advance every change made by TOBB UND under the provisions of this contract.

1.4. Signed on February 11, 2018 with the most recent amendment and publication on the website, this contract; has been enabled and made accessible to anyone who uses the Portal. The present contract is also an integral part of TOBB UND Common Transit System Agreement made and / or to be made with customers who will benefit from TOBB UND services at a certain price.

2. DEFINITIONS

2.1. PORTAL: A web site accessible from the on-line media where various services and contents are provided within the framework determined by TOBB UND.

2.2. LINK: The connection that makes possible the access from the Portal to another web site, file, content or access to TOBB UND Portal from another web site, file, content.

2.3. CONTENT: Information, electronic documents, literary and audiovisual information produced by any public and / or private Sector Organizations belonging to the main customer published or accessible on the Portal.

2.4. TOBB UND COMMON TRANSIT SYSTEM CONTRACT: The contract signed between TOBB UND and legal entities that will benefit from the special services provided by TOBB UND.

2.5. CUSTOMER: Customers who benefit from the special services offered by TOBB UND for a certain amount of pay and registered and accessible to the Portal, concluded with TOBB UND Joint Transit System Agreement with TOBB UND and in accordance with the provisions of this contract.

3. SCOPE OF SERVICES

3.1. TOBB UND is completely free to determine the extent and nature of the services to be provided via the Portal.

3.2. In order to benefit from the services that will be offered in the Portal on a fee basis, it is necessary for the Customer to carry the conditions to be determined by TOBB UND. TOBB UND can change this requirement unilaterally.

3.3. Having a limited number of services provided and / or provided by PORTAL for a certain fee, TOBB UND; Are the services,that can track their own information and electronic documents produced by Public and / or Private Sector Organizations signed agreements by Turkey Exporters Assembly, that can manually and automatically share information business partners whom they chose with their own preference in the management panel, that may store information about itself and / or its partners in a volume determined by TOBB UND, that can list and report information about itself and / or its partners in a volume determined by TOBB UND, that the main user can send instructions to his/her partners, that can transfer the information in the Portal to its own software, in case of use of compatible software.

3.4. TOBB UND reserves the right, in the article 3.3., others to use the services offered or promised to offer, free of charge or for a reasonable price and to modify and / or remove these services, add new ones. TOBB UND may use this right with a notification to the e-mail address of the party concluded in the TOBB UND Common Transit System Agreement or made for public via the Portal. In the event of disputes or requests for the provision of the services described in Article 3.3., TOBB UND's responsibility is only possible if the TOBB UND is malicious. The burden of proof belongs to the party claiming that TOBB UND is malicious. Malpractice can only be achieved by only those documents which are accepted as evidence written by Code of Civil Procedure (HUMK). The amount of TOBB UND's malpractice liability will be limited to the amount paid for one year.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1 TOBB UND is completely free to determine which of the services and content that are accessed within the Portal will be subject to consolidation.

4.2 The beneficiaries and users of the services provided by TOBB UND may only take action on the Portal only for lawful and personal purposes. Customers are responsible for all legal and criminal liability for their transaction and action in the Portal. Each customers shall accept and commit that they will not reproduce, copy, distribute, process electronic documents, literary and audio documents, files, databases, catalogs and other documents produced by any public and / or private Sector Organizations belonging to the main customer in the Portal which constitutes an infringement of the property of TOBB UND and / or any other third party lists, and either directly or indirectly will not enter the competition with TOBB UND with these actions or in other ways.

4.3. Due to the services provided by the third parties within the Portal and from the published content, TOBB UND, TOBB UND’s authorized dealers, TOBB UND’s employees, and the cooperating institutions do not have the responsibility. The accuracy and legality of the information, content, visual and audiovisual content provided and published by any third party, is completely the responsibility of the third parties to carry out these actions in their entirety.

4.4 Customers shall not engage in any activity against the Portal, other customers and third parties. TOBB UND has no direct and / or indirect responsibility for any damages suffered or to be suffered by third parties due to the provisions of this contract and the activities on the Portal which are unlawful.

4.5. Customers and beneficiaries with a payment of TOBB UND’ services under TOBB UND Common Transit System Agreement, accept and undertake that the information and content provided by them within the UNDnet Portal is accurate and legitimate. TOBB UND is not responsible or liable to investigate the information produced in the relevant Public Institutions and Organizations and for the accuracy of any information transmitted by the Customer to TOBB UND or uploaded, modified and provided by them on the Portal; and to undertake and warrant that such information and content is safe, accurate and lawful.

4.6. TOBB UND reserves the right to change the services and content offered within the Portal at any time; to turn off to third party access including registered customers, and delete information and content that registered customers upload to the system. TOBB UND may use this right without any notice and without giving any time. Customers are obliged to promptly implement any changes and / or amendments requested by TOBB UND. Changes and / or correction requests requested by TOBB UND, if deemed necessary, can be implemented by TOBB UND. Damages, legal and criminal responsibilities incurred or to be incurred as a result of the failure of the users to perform on time any change and / or correction requested by TOBB UND, completely belongs to the customers.

4.7. Third-party vendors and providers that are not under the control of TOBB UND via the portal, may give link to other websites and / or portals, files or content owned and operated by third parties. These links are provided solely for reference purposes, they do not convey any kind of statement or warranty to support the website's organization or operator or to the website or information contained therein. TOBB UND has no responsibility for portals, websites, files and content accessed through the links on the Portal, services or products offered through the portal or websites accessed through these links, or their contents.

4.8. The cases related to the security, storage, keeping away from the information of the third persons, use of the input means (customer name, password etc.) of the parties to TOBB UND's service contract, in order to benefit from the services provided by TOBB UND, is entirely the responsibility of the customers. TOBB UND has no direct or indirect responsibility due to all defects such as the security of the system access tools, the storage, keeping away the third parties from the knowledge, and usage of the system access tools for customer and for damages caused by or caused by the users and / or third parties.

4.9. TOBB UND can use customer information or registered user information in the Portal in any way for user safety and some statistical evaluations.

4.10. Customers may not assign their rights and obligations in this contract or in its context to a third party without the consent of TOBB UND.

5. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1 Information provided within this Portal or provided by the customers in accordance with the law and all elements of this Portal (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) belong to TOBB UND. Customers do not have the right to resell, share, distribute, exhibit, or allow anyone else to access or use TOBB UND's services, TOBB UND services, TOBB UND information and TOBB UND's copyrighted works. Under this contract, TOBB UND may not reproduce, distribute, or make derivative works based on copyrighted works.

6. CONTRACT CHANGES

TOBB UND, in its sole discretion, may amend this contract at any time by posting it on the Portal. The changing provisions of this contract will be valid on the date they are announced. This contract cannot be replaced by the customer's unilateral declarations.

7. FORCE MAJEURE

In all cases that are legally force majeure, TOBB UND is not liable due to late performance or failure to perform this agreement, the privacy policy, and any of terms of service. Situations like this and the like, in terms of TOBB UND, TOBB UND will not incur any compensation liability to perform for delay or failure or default that may not be forgiven. The term "force majeure" shall be construed as events which the interested party cannot avoid, except under reasonable control and TOBB UND does not have the necessary discretion. Beside, including, but not limited to, situations such as natural disaster,riot, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failures, electricity interruption and bad weather conditions are included in cases of force majeure.

8. LAW AND AUTHORIZATION TO APPLY

In the implementation of this contract, interpretation and in the event of finding foreign elements in the management of the legal relations arising under this contract, the Turkish Law shall apply, except for the conflict of laws rules. In the event of any dispute arising out of, or arising out of, Istanbul Courts and Execution Offices are authorized.

9. ENFORCEMENT AND ACCEPTANCE

This contract shall become valid on the date announced by TOBB UND in the Portal. Customers are deemed to accept the provisions of this contract by using the Portal. TOBB UND may, at any time, amend the terms of this contract and this contract enters into force on the date it is published on the Portal.